Προσθετικά

Στο οδοντιατρείο παρέχονται

Ακίνητη προσθετική
  1. Στεφάνες και γέφυρες ολοκεραμικές
  2. Στεφάνες και γέφυρες ζιργκονίου
  3. Στεφάνες και γέφυρες μεταλλοπορσελάνης
Κινητή προσθετική
  1. Ολικές οδοντοστοιχίες
  2. Μερικές οδοντοστοιχίες
Εμφυτεύματα
  1. Εμφυτεύματα μεμονωμένα
  2. Εμφυτεύματα για νωδούς ασθενείς